ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 42 & ΚΙΛΚΙΣ
26223 ΠΑΤΡΑ