ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Γ.& ΣΙΑ ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 35
35100 ΙΣΤΙΑΙΑ