ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5
55133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ