ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΤΖΙΔΗ Ο.Ε

ΘΕΡΡΙΣΟΥ 41 41
56123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ