ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΑΣ

ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ 147& ΑΡΤΑΚΗΣ 6
55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ