ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18010 ΚΥΨΕΛΗ-ΑΙΓΙΝΑ