ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ Σ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 60
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ