ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΧΑΗΛ ΟΕ

3 ΧΛΜ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
85300 ΚΩΣ