ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΜΕΝΗΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 145
19006 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ