Π. ΤΣΟΥΚΙΑΣ - Ν. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 33 (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ) ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 33 (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ)
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ