ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΙΣΤΡΑΛΗΣ

ΤΡΕΙΣ ΜΥΛΟΙ, ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ
82200 ΧΙΟΣ