ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ

2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 80- ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ
38333 ΒΟΛΟΣ