Κ&Δ ecoΔΟΜΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Η. – ΔΑΛΕΜΙΑΡΗΣ Ε. ΙΚΕ

7ης Μεραρχίας 46
65403 Καβάλα