ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΜΕΝΗΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 296
19006 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ